Investec Cape Town Art Fair 2018 | Kimathi Mafafo | Solo Section

Collection: Investec Cape Town Art Fair 2018 | Kimathi Mafafo | Solo Section

Investec Cape Town Art Fair 2018

Kimathi Mafafo | Solo Section

15.02.18 - 17.02.18

CTICC, Cape Town